תנאי שימוש

תקנון אתר Go-home.co.il

 

מבוא

בשימושך באתר את/ה מסכים/מה להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון האתר ובמדיניות הפרטיות ומאשר/ת בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון, אנא הפסק/י מיד כל שימוש נוסף באתר.

כאמור הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ("תקנון האתר") ובמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"), לכן אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידהשכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו ואתרי המשנה, הינו באחריותך בלבד.
על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר. 

קב' הלני פתרונות מידע בע"מ (החברה) הינה הבעלים והמפעילה של אתר
go-home הכולל אתרים ודפי מידע המשלימים אותו (ביחד ולחוד "האתר").  

תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר. בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות למפעילה באמצעות דוא"ל: 
[email protected] או בטלפון 073-7585826.

המפעילה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת בהמשך לתקנון וכפי שיעודכנו וישונו מעת לעת ע"י המפעילה. מדיניות הפרטיות האמורה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו ואתרי המשנה, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר. 


 

 

השימוש באתר, פרסום מודעות ומדיניות ניהול המודעות

1. רשאים לפרסם מודעה - בהתאם לתקנון האתר רשאי לפרסם מודעת מכירה אך ורק אדם פרטי וכן חברות ייזום ובנייה לפרויקטים חדשים הרשומים ברשויות המדינה כבעלי הנכס או כבעלי זכויות חכירה.

2. כמות פרסומים לנכס ספציפי – פרסום נכס יהיה במודעה אחת בלבד באותו עניין, ניתן לערוך ולשנות את אותה המודעה לאורך תקופת הפרסום.

למען הסר ספק חברות שיווק נכסים, חברות תיווך ו/או כונסי נכסים אינן מורשות לפרסם באתר, הודעות של גורמים אלו יפסלו. במידה ויגרם לחברה כתוצאה מהפרת סעיף זה יושת הנזק על גורם הנזק וזה יישא באחריות המלאה מול הניזוקים ובכלל זה מפעילת האתר.

2. מסלולי פרסום - באתר מסלולי פרסום בחינם ובתשלום כספי כנגד קבלת שירותי פרמיום בין השאר ייעוץ לעיצוב הנכס והכנתו למכירה, צילומים וירטואליים באתר הלקוח באמצעות ציוד מיוחד, הדמיות תלת של אתר הלקוח, טכנולוגיה לסיור וירטואלי בנכס וכיו"ב, הכול כמפורט ולפי תנאי החבילות באתר, אשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

3. עדכון פרטי מוכר הנכס - בעת רישום לפרסום מודעה יש לעדכן את פרטי ההתקשרות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה) המאפשרים לנו במידת הצורך להיות עם בקשר מוכר הנכס המפורסם באתר.


4. אישור מודעת פרסום - כל מודעה עוברת תהליך בדיקה ואישור פנימי, החברה רשאית להסיר /לעקב פרסום/ לבטל פרסום של כל מודעה באתר במידה וימצא, כי מודעה זו מפורסמת ו/או מוצגת שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון האתר ו/או מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או עקב חוב כספי של המפרסם לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.  

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף הנקבעים על ידי החברה.


החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה זאת על פי שיקול דעתה המוחלט. 


5. סטנדרט האתר לפרסום נכס משתנה מעת לעת ועומד כעת על התנאים המצטברים הבאים:
5.1 נכס משופץ ומתוחזק בלבד (ללא ליקויים מהותיים).
5.2 מחיר הנכס עולה על 3 מיליון ₪ בערים תל אביב, סביון, ארסוף, כפר שמריהו, רמת השרון, רעננה והרצליה; מעל 2 מיליון ₪ ביתר האזורים.
5.3 הנכס/ים בבעלות המפרסם בלבד, הכל לפי סעיף 1 לעיל.

 

 

6. אישורי בעלות על הנכס
במידת הצורך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למפרסם, במהלך פרסום המודעה ובמהלך חיי המודעה באתר, ולבקש מסמכי בעלות לאימות הפרטים המופיעים במודעה.

 

7. לינקים וקישורים

אין להכניס למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה או כל צורת ביטוי כלשהי. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

8. כתובות נכסים
מאגר הכתובות והמיפוי של הכתובות באתר מבוסס על מאגרי מידע שונים, לרבות מידע שהתקבל מחברת גוגל. למען הסר ספק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל אחד מהמאגרים האלה, שייכים לבעליו.


9. זכויות על המידע באתר
הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא למעט דרך צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר, ובכלל זה שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

הנך מצהיר ומתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר ושלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.


הנך מצהיר ומתחייב שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון האתר ועל פי דין.

בכל מקרה מהמקרים לעיל תתבע החברה את זכותה לפיצוי מתאים בגין נזקים שנגרמו לה.

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו על ידי צדדי ג'.

 

10. אחריות נזיקית או פלילית על הפרסום

א. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

·         פרסום נכס המפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות אלו,
לרבות זכויות קניין רוחני, כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר וכיו"ב.

·         פרסום פרטיו האישיים של צד ג' או פרסום נכסיו ללא אישורו והסכמתו.

·         פרסום נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

·         פרסום העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

·         פרסום המהווה לשון הרע - הוצאת דיבה על אדם או על תאגיד.

·         פרסום בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור וכיו"ב.

ב. המפרסם מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות שפורסמו ע"י המפרסם, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

ג. באחריות המפרסם להסיר את הפרסום במידה והנכס אינו עומד למכירה או במידה ואינו מעוניין לפרסמו יותר. למען הסר ספק, לא יושב תשלום למפרסם במקרה והנכס נמכר לפני תום תקופת הפרסום ו/או במידה והוקפא פרסום הנכס על ידי המוכר.

11. זכויות יוצרים וקניין רוחני

א. קב' הלני פתרונות מידע בע"מ הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו ותכניו ובכלל זה לתמונות ולסיורים הווירטואליים שהחברה מצלמת לרוכשי חבילות הפרמיום. כמו כן, החברה מחזיקה בסימני מסחר רשומים על
הצירוף "
Go-Home" על הכיתוב "Your Dream Is Our Vision" וכן על הלוגו של החברה.

ב. מובהר ומוסכם בזאת על המפרסם כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד. 

ג. מובהר ומוסכם בזאת על המפרסם כי לצורך מניעת העתקות האתר מטביע על כל תמונה סימן מים ייחודי של לוגו החברה.

ד. חל איסור מוחלט על העתקה, הצגה, פרסום או העברה של המודעות המפורסמות והתכנים באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב על ידי מורשה מטעמה. 

ה. מובהר ומוסכם בזאת על המפרסם, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו מעביר המפרסם לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למודעות הפרסום, תוכנן והתמונות הכלולות בהן, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. 


12. ביטול עסקאות

בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום בתשלום לפני מועד סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, או במקרה של הפסקת פרסום המודעה על ידי המפרסם, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש או בוטל על ידי החברה על פי שיקול דעתה ובהתאם לתקנון.13. הסרת פרסום

במקרים בהם מצאת, כי פרסום כלשהו אשר הועלה על ידי צד שלישי כלשהו פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין שלך, באפשרותך לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 073-7585826, במסגרת שעות הפעילות של המוקד, או בכתב באמצעות "צור קשר" באתר, ולדווח אודות הפרה זו. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

 

14. הפעלה ותחזוקת האתר
למען הסר ספק, החברה מבצעת מעת לעת פעולות תחזוקתיות לאתר go-home הדורשות השבתה של האתר לזמנים קצרים, החברה תשתדל כי פעולות תחזוקה אלו יבוצעו בשעות שאין פעילות באתר (שעות הלילה), אולם החברה אינה מתחייבת לכך. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מבניים ופונקציונליים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות את תכניו והתפקודיות שלו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה.

15. לקוחות עסקיים

"לקוח עסקי" המקבל שירותים מהאתר הינו עצמאי, שותפות או תאגיד עסקי לרבות חברות ייזום, בנייה, ושיווק פרויקטים, העוסק במכירת פרויקטים ונכסי נדל"ן חדשים הנמצאים בבעלותו.

האתר אינו מספק שירותי פרסום למתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך עסקאות נדל"ן.

מדיניות ניהול אמצעי פרסום עבור לקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון האתר, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:

1.  פרסום מודעות במדורים השונים של האתר על ידי לקוחות עסקיים, הינו בתשלום בלבד וכולל את שירותי הפרמיום בהתאם למחירון החברה המשתנה מעת לעת.

3.  בעת רכישת אמצעי פרסום - בין אם באתר ובין אם באמצעות המוקד הטלפוני של האתר – נדרש המפרסם לחתום על הסכם רכישת אמצעי פרסום אל מול החברה.

4.  לקוח עסקי, יהא רשאי לבטל הסכם רכישת אמצעי פרסום באמצעות משלוח הודעת ביטול חתומה וקבלת אישור מהחברה.
למען הסר ספק, ביטול הסכם מצד הלקוח אינו מזכה אותו בגין תשלום מלא או חלקי ששולם לשירותים שסופקו לו, היות והחברה השקיעה משאבים לצורך הכנת פרסום הנכס וסיור דיגיטלי בו וכיו"ב.

5. במידה והופסק התשלום בניגוד להסכם ההתקשרות בין הצדדים, החברה רשאית להפסיק כל פרסום של הלקוח וזאת ללא התראה כלשהי ומבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה. אי תשלום לחברה במועד בהתאם להסכם ההתקשרות בין הצדדים מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

6.       החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים. אין בשינוי כאמור כדי לשנות תנאים של אמצעי פרסום שנמכרו כבר.

      

 

 

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם החברה: "החברה") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך בכפוף על פי הדין הנוהג בישראל. 

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. 
כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי, לרבות המפרסם. 

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או במכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי. 

מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו בכל עת; (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת אלא כהזמנה להגשת הצעות מטעם המשתמשים והמפרסמים, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

 

התחבר
שם משתמש באנגלית
סיסמה
שכחת את הסיסמתך? תזכורת